Menoj - Frekvensterapi

Frekvensterapi/BioresonansFrekvensterapi bygger på att allt levande har en specifik frekvens. När något händer i kroppen/organet, förändras frekvensen vilket kan leda till att vi inte mår bra. Oberon detekterar obalansen och kan sedan behandla genom att skicka rätt frekvens för att underlätta läkandet.


Oberon hittar mikroorganismer som ex. mögel, parasiter, virus och bakterier och kan då försvaga dessa. 


Arbetsområden med Oberon


Andning

Cell, sensorer, hormoner

DNA, RNA, Kromosom

Endokrina systemet

Hjärta och kärlsystemet

Matsmältning

Mentala

Mikroorganismer

Motoriska systemet

Nervsystemet

Urogenitala systemet

Öga, hår, hud

Cell, sensorer, hormoner

DNA, RNA, Kromosom

Akupunktur, meridian


Balansering av organ och vävnad allt för att få friskare funktioner i kroppen. Fungerar på människa och alla däggdjur så som häst, hundkatt med flera.


Läs mer om frekvensterapi med Oberon här:


Exempel på positiva resultat av frekvensbehandling


Kvinna 70 år med svåra mag/tarmproblem, toaletten måste finnas när och på senare tid har hon drabbats av tarmvred ett antal gånger. Efter ett besök hos terapeut visade det sig att hon var drabbad av mycket parasiter. Efter behandling drabbades hon aldrig mer av tarmvred.


Kvinna 25 år problem med magen och hon var ofta sjuk. Efter balansering och vidare behandling fungerar magen utmärkt och är sällan sjuk.


Kvinna 72 har svåra urinträngningar och kan inte gå på toaletten. Hör av sig akut. Syns tydlig belastning på urinblåsa/urinledare. Efter en behandling kan hon gå på toaletten och behöver inte besöka sjukvård.


Man 31 år har ångest och har díffusa problem, känns som hjärtat, ont i huvudet, magont mm. Söker hjälp akut hos sjukvården, men de hittar inget. Det visar sig att problemen sitter i mag/tarmkanalen. Efter två behandlingar och lite kostråd är problemen borta.


Läs om fler exempel här